Historia szkoły

  

Początki szkolnictwa w Milówce sięgają lat 1846-1848, a opisał je w najstarszej kronice ówczesny jej kierownik - Foks. Szkoła ta była jednoklasowa i mieściła się

w budynku drewnianym obok plebani aż do 1901 roku. Zgodnie z odgórną polityką germanizacyjną, prowadzoną na ziemiach zaboru austriackiego i pruskiego, językiem wykładowym był język niemiecki.
Od roku 1903 do 1918 istnieje czteroklasowa szkoła, której kolejno kierownikami byli: Foks, Bolesław Weiss, Błażej Kowicki, Tomasz Ślusarek, Sobolewski. Dzięki staraniom kierownika szkoły, a zarazem posła na Sejm-Feliksa Koczura w 1918 Rada Szkolna Kraj i Kuratorium przekształciły istniejącą 4-klasową na 7-klasową Szkołę Powszechną.W tym czasie pracowało już w szkole 11 nauczycieli, a 230 uczniów korzystało z dożywiania z kuchni amerykańskiej.

Ze względu na małą ilość sal lekcyjnych w dniu 9.VIII.1921r. rozpoczęto budowę drugiego budynku, ale tym razem drewnianego. Szkołę budowano systemem gospodarczym. W następnym roku szkolnym 1922/23 w szkole pracowali: kierownik szkoły - Feliks Koczur i 11 nauczycieli.

Szkoła włączyła się w życie gminy. W latach 1924-25 nauczyciel Józef Szczotka wraz z uczniami zalesił tzw. Cumową Grapę, na której w 1910 r. w 500-letnią rocznicę zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem

ze staraniem ks. Jana Figuły postawiono na cokole żelazny krzyż. Od 1925 roku aż do wybuchu wojny

w 1939 r. szkoła pracowała pełną parą. Kilku jej wychowanków uzyskało nawet dyplomy inżynierskie i magisterskie, a jeden z nich – Stanisław Szczotka - Kuliński został nawet profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W roku szkolnym 1932/33 kierował szkołą Józef Szczotka, a w rok później objął to stanowisko Leon Jelonek, który pełnił te obowiązki aż do wybuchu II wojny światowej w 1939r. Po wojnie

w 1945r. po powrocie z wygnania objął powtórnie kierownictwo szkoły Józef Szczotka. Po nim kierowali szkołą Kazimierz Pawlus, Stanisław Tobiasz, Stanisław Kąkol, Teresa Śleziak, Janusz Skrok, Kazimierz Jeleśniański a obecnie Iwona Cieślak. Znaczącym w rozwoju szkoły

był rok 1971-72, kiedy oświata w Milówce wzbogaciła się o dwa nowe budynki szkolne.

W jednym otworzono nawą 8-klasową Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika dla uczczenia

500-letniej rocznicy urodzin genialnego polskiego astronoma. Obecnie pracuje w szkole 29 nauczycieli, 9 pracowników obsługi i uczy się 355 uczniów w 15 oddziałach.

Dyrektorzy szkoły

Od

Do

Nazwisko

Imię

1960

1973

1984

1989

1998

20061973

1984

1989

1998

2006


Tobiasz

Kąkol

Śleziak

Skrok

Jeleśniański

Cieślak

Stanisław

Stanisław

Teresa

Janusz

Kazimierz

Iwona
 

strona głowna historia plan zajęć kontakt