Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018

L.p

Godzina

Nazwisko  i imię

Rodzaj zajęć

1.
piątek 16:00 - 18:00

mgr  Cojda- Potasiak  Wanda

zajęcia z Zespołem Hulajniki
2.
czwartki 12:30 - 13:30

wtorki 12:30 - 13:30

mgr Drąg Małgorzata

zajęcia ogólnorozwojowe
zajęcia wyrównawcze
3.
poniedziałek 13:30 - 14:25
wtorek 13:30 - 14:25

mgr Dziedzic Olga

SKS
SKS

4.
czwartek 8:00 - 8:45

mgr Filuś  Angelika

zajęcia świetlicowe
5.
czwartek 7:15 - 8:00
piątki 7:15 - 8:00

mgr Grzegorzek Danuta

kółko czytelnicze
zajęcia wyrównawcze
6.
czwartki i piątki

mgr Hernas Sylwia

diagnoza pedagogiczna
7.
poniedziałek 7.05-7.50
środa 7.05-7.50

mgr  Jarco  Aleksandra

zajęcia wyrównawcze
zajęcia wyrównawcze
8.
poniedziałek 7.05-7.50
środa 7.05-7.50

mgr  Kamieńska  Jolanta

zajęcia wyrównawcze
zajęcia wyrównawcze
9.
środa 7.15-8.00
środa 8.00-8.45

mgr  Kamińska  Iwona

zajęcia wyrównawcze
zajęcia świetlicowe
10.
poniedziałek 7.15-8.00
poniedziałek 12.45-13.30

mgr  Kąkol  Justyna

zajęcia wyrównawcze
kółko językowe
11.   mgr Katarzyna Kubas zajęcia ogólnorozwojowe
12.
środa 13:40 - 14:25
czwartek 7.30-8.00

mgr  Łajczak Sebastian

koło europejskie
zajęcia wyrównawcze
13.
czwartki 13:40 - 14:25

mgr  Musiał  Anna

kółko biblijne
14.
wtorek 7:15 - 8:00
czwartek 7:15 - 8:00

mgr  Nedwidek  Jolanta

koło historyczne
koło historyczne
15.

poniedziałki 12:45- 13:30
czwartek 12:45- 13:30

mgr Sobel Alicja

zajęcia wyrównawcze
zajęcia taneczne
16.

wtorek 12:45- 13:30
środa 11:45- 12:30

mgr  Szczotka  Grażyna

zajecia ogólnorozwojowe
zajęcia wyrównawcze
17.

wtorek 13:40- 14:25

wtorek 8:00- 8:45

mgr  Ślęzak  Justyna

konsultacje z matematyki
zajęcia świetlicowe
19.

poniedziałek 12:45- 13:30
środa 12:45- 13:30

mgr  Talik  Barbara

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
zajęcia ogólnorozwojowe

20.

wtorek 12:30 - 13:15 czwartek 12:30- 13:15

mgr  Worek Wanda

zajęcia wyrównawcze
zajęcia wyrównawcze
21.

poniedziałek 12:45- 13:30
wtorek 12:30- 13:15

mgr  Zagórska Beata

zajęcia wyrównawcze
zajęcia artystyczne
22.

piątek8:00- 8:45

poniedziałki 14.25 - 15:10

mgr Zawada Bożena

zajęcia świetlicowe
warsztaty przyrodnicze

 

 

 


 

strona głowna historia plan zajęć kontakt