Zespoły problemowo - zadaniowe

1. Zespół kierowniczy szkoły (mgr Iwona Cieślak, mgr Anna Dróżdż, mgr Wanda Cojda-Potasiak, mgr Grażyna Szczotka)

2. Zespół ds. zmian w statucie szkoły (mgr Anna Musiał, Jolanta Kamieńska), lider mgr Anna Musiał

3.Zespół rekrutacyjny uczniów do klas I (Anna Dróżdż, Sylwia Hernas)

4. Zespół ds. przeglądu technicznego budynku (mgr Iwona Cieślak,mgr Wanda Worek,  pan Krzysztof Krajewski, pani Marta Jurasz)

5. Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej: wg. alfabetu tj. W. Cojda Potasiak, M. Drąg, O. Dziedzic, A. Filuś

6. Zespół ds. analizy egzaminów zewnętrznych wychowawcy klas III
i  VI

7. Zespół ds. aktualizacji koncepcji pracy szkoły (mgr Beata Zagórska,  mgr Justyna Kąkol, mgr Anna Dróżdż) 

strona głowna historia plan zajęć kontakt