Zespoły przedmiotowe


1.Zespół nauczania zintegrowanego (nauczyciele klas I – III), lider mgr Alicja Sobel

2.Zespół humanistyczny (nauczyciele j. polskiego, historii, sztuki, biblioteki), lider mgr Aleksandra Jarco

3. Zespół języków obcych (nauczyciele języka angielskiego), lider mgr Justyna Kąkol

4. Zespół do spraw nauczania religii (nauczyciele katechezy), lider Angelika Filuś

5.Zespół matematyczno – informatyczny (nauczyciele matematyki, techniki, informatyki), lider mgr Iwona Kamińska

6.Zespół przyrodniczy (nauczyciele przyrody), lider mgr Bożena Zawada

7.Zespół sprawnościowy (nauczyciele wychowania fizycznego,  lider Olga Dziedzic


  

strona głowna historia plan zajęć kontakt