RADA RODZICÓW


Skład Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Milówce w roku szkolnym 2017/2018:

 

Przewodnicząca - Izabela Witos - Baścik

Sekretarz – Jolanta Mizia

Skarbnik – Bernadeta Krzepina

 

Komisja Rewizyjna:

 


 

Informacje dla rodziców:

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców mogą być dokonywane w całości lub

w ratach półrocznych, kwartalnych lub miesięcznych. Wpłaty przyjmuje się w sekretariacie szkoły w godz. od 15:30 – 18:30 po każdym spotkaniu wywiadowczym lub zebraniach klasowych.

Konto do wpłaty na rzecz Rady Rodziców: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Milówce ul. Dworcowa 3, 34-360 Milówka

Numer konta: BS Radziechowy – Wieprz : 13814010190001789330000010


 


 

 

 

strona głowna historia plan zajęć kontakt