Statut


SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Mikołaja Kopernika

w Milówce.


Tekst jednolity

Podstawą prawną Statutu jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z póź. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U z 2001 r. Nr 61, poz. 624- tekst jednolity 15.12.2005r. Dz. U. 04.66.606)

więcej.................

 

strona głowna historia plan zajęć kontakt