Świetlica szkolna

 

Świetlica Szkolna

w roku szkolnym 2017/2018 zaprasza w godzinach

od 7:30 do 15:30

dla młodszych uczniów, z klas I, świetlica znajduje się na drugim piętrze.

 

Wychowawcy w roku szkolnym 2017/2018:

Grażyna Gaweł

Danuta Grzegorzek

Cele i zadania zajęć wychowawczo - dydaktycznych w świetlicy:

1. Zapewnianie opieki i bezpieczeństwa w czasie zajęć świetlicowych oraz podczas posiłków na świetlicy szkolnej.

2. Stwarzanie warunków do wypoczynku, relaksu oraz odrabiania zadań domowych.

3. Wyrabianie u uczniów umiejętności współdziałania w zespole, samodzielności i aktywności społecznej.

4. Rozwijanie zainteresowań intelektualnych, artystycznych i technicznych.

5. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u dzieci właściwej postawy etyczno - moralnej.

6. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej i kształtowanie nawyków higieny i czystości.

7. Rozwijanie umiejętności: manualnych, samodzielnego czytania i uważnego słuchania, wypowiadania się na dowolny temat, wykorzystania zdobytej wiedzy.

 

 

 

strona głowna historia plan zajęć kontakt